Loader

NOVÉ ČIČMANY

Základná charakteristika stavby

V okrajovej časti obce Čičmany je investičný zámer výstavby novej zóny s rekreačnými domami a športoviskom. Lokalita sa bude nachádzať nad centrom obce pri fare a kostole s cintorínom. Táto zóna bude prístupná cez jestvujúcu cestnú komunikáciu, ktorá sa zrekonštruuje a predĺži. Zónu s rekreačnými domami bude tvoriť devätnásť objektov dvoch typov so sedlovými strechami so vzhľadom typickým pre obec Čičmany.

Urbanistické a dopravné riešenie

Zóna s devätnástimi rekreačnými domami a športoviskom bude prístupná cez jestvujúcu cestnú komunikáciu, ktorá sa zrekonštruuje a rozšíri. Z nej sa vytvoria dve odbočenia, jedno ako slepá cesta a druhé ako budúce zokruhovanie cesty naspäť do obce. Všetky objektu budú prístupné z týchto nových komunikácií.

Architektonické riešenie

Jedná sa o lokalitu na okraji obce Čičmany, pre ktorú je charakteristický typ drevenice s okrasnými ornamentmi na fasáde. Tento vzhľad však nebude zachovaný v architektúre objektov rekreačnej zóny.

Plocha areálu
12 980 m²
Plocha novej komunikácie
2 305 m²
Plocha jednotlivých pozemkov
10 232 m²
Plocha ihriska
1 325 m²
Počet rodinných domov
19

PONUKA DREVENÍC

V zóne sa budú nachádzať dva typy domov, pričom obidva budú mať prízemie a obytné podkrovie. Strecha bude riešená ako sedlová s viditeľnými krokvami a previsom na obidvoch štítových stenách. Svojím vzhľadom a tvarom budú obidva typy objektov podobné nakoľko zámerom architektonického riešenia objektov je vytvorenie uzavretej lokality s jednotným rázom.

Šírka objektov bude rovnaká, rozdiel bude iba v dĺžke, preto budú štítové fasády objektov rovnaké. Čím sa vytvorí určitý jednotný uličný pohľad, ktorého uniformnosť bude narušená nepravidelným usporiadaním, odstupom od cesty a taktiež použitím rozdielnych farieb striech na type A a type B.

VYBERTE SI TYP DREVENICE PODĽA VAŠICH PREDSTÁV

Drevenica na predaj, TYP A

TYP A

Viac priestoru pre Váš relax

TYP B

Efektívne využitý priestor

Drevenica na predaj, TYP B